Uczniowie

Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący : Joanna Wiórkowska
Zastępca : Paweł Łabaj
Sekretarz: Wiktor Żmijewski
Skarbnik:  Kinga Frankowska
Opiekun Samorządu Uczniowskiego :  Andrzej Poraziński

 
Plan pracy SU