Nauczyciele

 1. Grażyna Schade – Dyrektor szkoły, nauczyciel przyrody, geografii, biologi
 2. Marzena Żmijewska – wychowawca oddziału „0”, wychowanie przedszkolne, doradztwo zawodowe, rewalidacja
 3. Bogusława Zielińska – wychowawca klasy I, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, etyka, rewalidacja, biblioteka
 4. Anna Zgliczyńska – wychowawca klas II – III, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, wiedza o społeczeństwie
 5. Alicja Skrobińska – wychowawca klasy IV -V, język polski
 6. Anna Szatkowska – wychowawca klasy VI, matematyka, chemia,fizyka
 7. Andrzej Poraziński – wychowawca klasy VII, wychowanie fizyczne,muzyka,plastyka,technika
 8. Ewa Książek – wychowawca klasy VIII, język angielski,wychowanie do życia w rodzinie,
 9. Daniel Stempkowski – informatyka, zajęcia komputerowe
 10. Jakub Szczepaniak – historia, historia i społeczeństwo
 11. Jakub Sontowski– geografia
 12. Anna Karpa– biologia
 13. Joanna Jarzynka-Chmielewska – religia
 14. Kamila Łęgowską – język niemiecki
 15. Sylwia Gancarz – logopedia