Historia

Historia naszej szkoły bierze swój początek w okresie pod zaborami, pod koniec XIX wieku. Pierwszym nauczycielem w tej szkole był Niemiec. Naukę prowadzono w języku niemieckim.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wprowadzono w naszej szkole język polski. Pierwsza polską nauczycielką w Klęczkowie była Helena Zalewska.

Była to szkoła jednoklasowa. Uczniowie chodzili do niej przez 7 lat, a kończyli klasy szkoły podstawowej. Kolejnym polskim nauczycielem był Sarnowski, potem Tetkowski, Ernest Kosiński, który pracował w naszej szkole do wybuchu II wojny światowej. Zginął prawdopodobnie pod Legionowem w 1939 roku.
W czasie okupacji znów wprowadzono język niemiecki. Uczyły się w tej szkole tylko dzieci niemieckie.
1 marca 1945 roku w zniszczonej szkole rozpoczęły naukę polskie dzieci. Pracę w szkole rozpoczął nauczyciel Antoni Długołęcki.

W 1948 roku szkoła w Klęczkowie była zbiorczą szkołą dla szkół w Wilamowie i w Krasnołące. Utworzono w niej klasę piątą, szóstą i siódmą. W ten sposób w Klęczkowie rozwinęła się pełna szkoła podstawowa.
Po nauczycielu Długołęckim obowiązki kierownika tej szkoły pełnił Alojzy Wiśniewski. Później kierownikiem został Ryszard Bulejak, a następnie pani Majewska. W 1954 roku kierownikiem szkoły została Kazimiera Bobrowiecka. W tym czasie w siedmioklasowej szkole w Klęczkowie uczyło trzech nauczycieli. W 1955 roku stanowisko kierownika szkoły objął Tadeusz Stepnowski, a po nim jego żona – Bogusława Stepnowska.  1 września 1966 roku powstała 8 – letnia szkoła podstawowa. Uczęszczali do niej uczniowie z miejscowości: Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo. W 1967 roku nowym kierownikiem szkoły został Zygmunt Borowski, a w 1972 roku dyrektorem naszej szkoły została Elżbieta Borowska. W 1990 roku dyrektorem szkoły został Ireneusz Lewikowski, który pełnił tę funkcję do 31. sierpnia 2007 roku.

Reforma oświaty z dniem 1 września 1999 roku zmieniła stopień organizacyjny szkoły na 6 – letnią szkołę podstawową.

We wrześniu 2001 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą ukończono z dniem 1 września 2002 roku. Dotychczas lekcje odbywały się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o około 0,5 km. Obecnie uczymy się w nowoczesnej i pięknej szkole podstawowej. Uroczyste otwarcie nowej szkoły odbyło się 1 września 2002 roku, kiedy dyrektorem szkoły był Ireneusz Lewikowski.

Obecnie od 1 września 2007 roku dyrektorem szkoły jest pani Grażyna Schade.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast