Harmonogram konsultacji grupowych dla uczniów klasy VIII

W Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie

od 25 maja 2020 r. będą odbywać się konsultacje dla uczniów klasy VIII

zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram konsultacji grupowych dla uczniów klasy VIII

w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie

L.p. Deklarowany przedmiot do konsultacji Przewidywana liczba godzin na konsultacje

1
język polski

Poniedziałek 900 – 1100

2

matematyka

Środa 900 – 1100

3
język angielski
Piątek 900 – 1100
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast