Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

https://dokumenty.men.gov.pl/List_MDP_zakonczenie_roku_szkolnego_2019-2020.pdf

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy administracji i obsługi,
Rodzice oraz Uczniowie

Dobiega końca rok szkolny 2019/2020. Rok , który stał się rokiem wyjątkowym, jakiego jeszcze w historii oświaty nie było. Wszyscy z dnia na dzień stanęliśmy w obliczu ogromnych zmian, do których nikt nie był przygotowany ani technicznie , a tym bardziej mentalnie.

Polska szkoła od czasów II wojny światowej nie stanęła w obliczu konieczności rozdzielenia ucznia od nauczyciela, dziecka od wychowawcy.

Życie pokazało nam wszystkim, że nic nie jest trwałe i dane nam na zawsze. Wystarczyła chwila, by każde plany, marzenia legły w gruzach bez określonej perspektywy ich odbudowy. Nikt nigdy nie przypuszczał,
że tak łatwo i szybko można utracić życie, karierę, rodzinę, przyjaciół, pracę.

Ten rok był wyjątkowo ciężki, stanowił niejedno wyzwanie oraz wymagał ogromnego nakładu pracy wszystkich.

Tym bardziej składamy serdeczne podziękowania za ogromny wkład organizacyjny Państwa Dyrektorów w to, aby cała społeczność szkolna mogła odnaleźć się w tej nietypowej sytuacji. Dziękujemy Państwu tym bardziej, że nikt z Was tak jak i pozostałych nigdy nie przygotowywał i nie potrafił powiedzieć jak to zrobić. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i determinację oraz poświęcenie w stwarzaniu warunków do wyjątkowego procesu edukacji.

Dziękujemy całej Kadrze Nauczycieli, którzy często w sposób intuicyjny wykorzystując swoją kreatywność potrafili kontynuować swoją misję nauczania i wychowania. Sytuacja zmusiła Państwa do wykorzystania innych niż zwykle metod i form pracy. Dzięki Waszemu poświęceniu i poczuciu odpowiedzialności mogły być realizowane zdania szkoły.

Dziękujemy Pracownikom administracji i obsługi, że mimo tak nietypowej sytuacji pozostali na swoich stanowiskach pracy i z ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem wypełniali swoje codzienne obowiązki.

Dziękujemy Uczniom, że pozostali otwarci na nowy sposób uczenia, że mimo trudnej sytuacji związanej z pozostawaniem w domu wypełniali swoje zadania i kontynuowali naukę, choć wymagała ona od Was dużo więcej pracy i zaangażowania , poświęcenia czasu i samodyscypliny.

Szczególne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy sami często będąc w bardzo trudnej sytuacji ze wszystkich sił wspierali swoje dzieci i aktywnie uczestniczyli w procesie ich nauczania.

Jedno jest pewne, że mimo bardzo zaburzonej normalności dnia codziennego, Wszyscy Państwo stanęliście na wysokości zadania , aby przy wspólnym wsparciu przetrwać ten trudny czas.

Mając nadzieję, że kolejny rok szkolny będzie odbywał się już w normalnych warunkach, chcemy życzyć Wszystkim fantastycznych, pełnych odpoczynku i bezpiecznych wakacji .

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Gminy Wójt Gminy Działdowo

Mirosław Zieliński

Kierownik Referatu OKZiP

Danuta Smereczyńska

Działdowo, 25.06.2020r.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast