Rodzice

 

     Rok szkolny 2019/2020

Rada Rodziców:

Wtorkowska Nina – przewodnicząca 

Chylińska Beata

Szatkowski Marcin

Goławska Renata

Hinc Marlena 

Lech Joanna

Bukowska Sylwia

Latek Milena

Wróbel Anna

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

STYPENDIA SZKOLNE – pliki do pobrania:

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK_STYPENDIA_2018_2019

tabela_dochody

STYPENDIA SZKOLNE_informacja BIP

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Rada Rodziców:

Przewodniczący : Judyta Wolańska

Sekretarz : Łukasz Ługowski

Skarbnik : Anna Szatkowska

Członkowie :

Agnieszka Łabaj

Nina Wtorkowska

Anna Wojtczak

Anna Gazda

Joanna Lech

 

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18 w wersji pdf

 

Bezpieczne dziecko-pismo

 

List marszałka Marka Brzezina

List Ministra Edukacji Narodowej

List Rzecznika

Życzenia od Kuratora

Życzenia

 

 

STYPENDIA SZKOLNE – pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE

STYPENDIA SZKOLNE_informacja BIP

tabela_dochody

WNIOSEK_STYPENDIA_2017_2018

Rok szkolny 2016/2017

Rada Rodziców:

Przewodniczący : Judyta Wolańska

Zastępca : Nina Wtorkowska

Członkowie :

Anna Szatkowska

Beata Chylińska

Agnieszka Łabaj

Sylwia Bukowska

Anna Wojtczak

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW  W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA  OD GODZINY 13 DO 14

KONSULTACJE RODZICÓW I UCZNIÓW Z NAUCZYCIELAMI w roku szkolnym 2016/2017

 

Informacja o ubezpieczeniu

Informujemy rodziców, że istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków. Kwota ubezpieczenia wynosi 31 zł. Pieniądze należy wpłacać do 15 października 2016 roku.

Regulamin dowozu uczniów

WSKAZÓWKI DLA RODZICOW – JAK WSPIERAĆ DZIECKO PODCZAS ODRABIANIA LEKCJI
Harmonogram rekrutacji
Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej

PLIKI DO POBRANIA:
Oddział przedszkolny rekrutacja
wniosek do oddziału przedszkolnego
Zał. nr 3 oświadczenie o wielodzietności rodziny
zal. nr 4 zaswiadczenie o zatrudnieniu
Zal. nr 5 oswiadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 

Szkoła podstawowa rekrutacja

Zarządzenie Wójta w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych

wniosek o przyjęcie do klasy I SP

zgłoszenie do klasy I SP

Zał. nr 3 oświadczenie o wielodzietności rodziny
zal. nr 4 zaswiadczenie o zatrudnieniu
Zal. nr 5 oswiadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

WYPRAWKA SZKOLNA
REGULAMIN
WNIOSEK – WYPRAWKA SZKOLNA DLA KLAS II-III i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
WNIOSEK – WYPRAWKA SZKOLNA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STYPENDIA SZKOLNE

Informacja o przyznaniu stypendium

Wniosek_stypendia_2016_2017

Tabela_dochody

Oświadczenie

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast