Nauczyciele

Rok szkolny 2019/2020

 1. mgr Grażyna Schade – Dyrektor szkoły, nauczyciel przyrody, geografii, biologii
 2. mgr Marzena Żmijewska – wychowawca oddziału przedszkolnego, wychowanie przedszkolne, doradztwo zawodowe, rewalidacja, terapia logopedyczna
 3. mgr Bogusława Zielińska – wychowawca klas II i III, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, etyka, rewalidacja, biblioteka
 4. mgr Anna Zgliczyńska – wychowawca klasy I , edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, wiedza o społeczeństwie, historia
 5. mgr Alicja Skrobińska – wychowawca klasy VI-VII, język polski
 6. inż. Anna Szatkowska – matematyka, chemia,fizyka
 7. mgr Andrzej Poraziński – wychowawca klasy VIII, wychowanie fizyczne,muzyka,plastyka,technika, pedagog, szachy
 8. mgr Ewa Książek – wychowawca klasy IV-V, język angielski,wychowanie do życia w rodzinie
 9. mgr Daniel Stempkowski – informatyka, terapia pedagogiczna
 10. mgr Jakub Szczepaniak – historia, EDB
 11. mgr Joanna Jarzynka-Chmielewska – religia,etyka
 12. mgr Kamila Łęgowska – język niemiecki

 

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast