Projekty

ROK SZKOLNY 2014 / 2015

 

  • Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. Celem ogólnym tego projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce dzięki opracowaniu, upowszechnieniu i wdrożeniu modelowych rozwiązań. Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola. Do udziału w projekcie zostały wybrane łącznie 1034 szkoły i przedszkola z całej Polski, które pomyślnie przeszły procedurę rekrutacyjną, podpisały porozumienie i zadeklarowały gotowość wzmacniania współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli. Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to ogólnopolski systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty. Celem ogólnym tego projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce dzięki opracowaniu, upowszechnieniu i wdrożeniu modelowych rozwiązań. Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach i przedszkolach ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach. Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola. Do udziału w projekcie zostały wybrane łącznie 1034 szkoły i przedszkola z całej Polski, które pomyślnie przeszły procedurę rekrutacyjną, podpisały porozumienie i zadeklarowały gotowość wzmacniania współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli.

250x100_anim

Harmonogram projektów • Projekty  kl. I – III społeczno – obywatelskie

Rok szkolny 2012/2013 Dzieci są ważne i mają swoje prawa Galeria Nasi reprezentanci Galeria Szkolna mediateka Galeria Rok szkolny 2011/2012 Projekt Jesteśmy u siebie z wizytą u sąsiadów Galeria Kampania dla przyszłości Galeria Nocka w szkole Galeria Ważne rozmowy o ważnych sprawach Galeria

• Projekty kl. I – III matematyczno – przyrodnicze

Rok szkolny 2012/2013 W kole gry Galeria Domek dla przyjaciela Galeria Czym oddychamy-powietrze wokół nas Galeria Nasze małe Centrum Nauki Kopernik Galeria Rok szkolny 2011/2012 A czas płynie Galeria Dbaj o zwierzęta hodowlane Galeria

O czym szumią drzewa Galeria

• Projekty kl. IV – VI społeczno- obywatelskie

Rok szkolny 2012/2013 Sołectwo-nasz samorząd Galeria Gra w samorząd Galeria W zgodzie z naturą i tradycją Galeria Rok szkolny 2011/2012 Projekt Jakt wpływać na gminę Galeria Projekt Makieta naszej wspólnoty Galeria Projekt Obywatel Ś. w globalnym świecie Galeria

• Projekty kl. IV – VI matematyczno – przyrodnicze

Rok szkolny 2012/2013 Bezpieczna szkoła Galeria Zielone etykietki Galeria Dlaczego latawiec lata Galeria Rok szkolny 2011/2012 Dlaczego widzimy otaczający nas świat Galeria Nie pozwolimy aby zasypały nas odpady Galeria Z notatnika mądrego świetlika Galeria MM900028839[1] Prezentacja – podsumowanie projektu Podsumowanie pierwszej edycji programu “Mistrzowie Kodowania” – film MM900028839[1] carex MM900028839[1] „Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Działdowo” Zakonczenie projektu Zdjęcia oddziału przedszkolnego po projekcie