Sprawozdanie z Laboratorium

Klęczkowo, dnia 20.11.2018r.

W tym roku szkolnym uczniowie klas VII i VIII wezmą udział w Programie Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój Profil”, który swym zasięgiem obejmuje województwo warmińsko – mazurskie a inicjatorami są: Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., firma ALNEA S.A .
Z tej okazji w dniu 19 listopada reprezentanci naszej szkoły w składzie: dwoje uczniów klasy VIII, szkolny koordynator oraz pani dyrektor, wzięli udział w uroczystej konferencji inaugurującej III edycję tego programu.
Cel główny programu zakłada wsparcie uczniów w wyborze zawodu przez ich bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy, czyli udział w wycieczkach zawodoznawczych do zakładów pracy. Chęć udziału w programie zadeklarowało 157 szkół, oraz 57 przedsiębiorstw ze wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Z Gminy Działdowo udział wezmą: Szkoła Podstawowa w Klęczkowie, Szkoła Podstawowa w Księżym Dworze i Szkoła Podstawowa w Sławkowie.
Podczas inauguracji wśród zaproszonych gości byli obecni m.in. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, partnerzy programu: Prezes Zarządu Warmińsko -Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Prezes Zarządu Alnea Sp. z o. o. przedstawiciele przedsiębiorstw, przedstawiciele oświaty i uczniowie.
W swoim wystąpieniu Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski, zwrócił się do przedstawicieli firm działających w województwie, dyrektorów szkół oraz reprezentantów organów prowadzących, z podziękowaniami za otwartość i chęć współpracy. „Chcemy, aby młody człowiek poprzez poznanie konkretnych zawodów potrafił planować swoją drogę zawodową oraz chciał wiązać dorosłe życie z regionem. Wycieczki zawodoznawcze, spięte
w sprawnie funkcjonujący system, dają szansę uczynienia z nich ważnej metody dydaktycznej, szczególnie w aspekcie obowiązku prowadzenia w szkole doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jestem przekonany, że korzyści z tego programu odniosą nie tylko uczniowie szkół, ale również pracodawcy, dla których dzisiejszy uczeń – uczestnik wycieczki za kilka lat może stać się cennym pracownikiem” – powiedział kurator. Życzenia dobrych efektów przy realizacji III edycji Laboratorium. Mój Profil przekazał zebranym Sławomir Sadowski Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski. W dalszej części spotkania omówiono szczegółowo założenia programu.
My po spotkaniu wróciliśmy bardzo zadowoleni. Cieszymy się, że udział w programie da naszym uczniom możliwość wyjazdów, zwiedzenia przedsiębiorstw, zakładów pracy, poznania
z bliska wiele zawodów i stanowisk pracy , okazję przynoszącą wiele pozytywnych efektów.

Szkolny koordynator programu Marzena Żmijewska

20181119_10042420181119_100351